Σχετικά με το iGRO

Εξουσιοδοτημeνος αντιπpoσωπος στην Ε.Ε.

Eκδοση

 

Στοιχεiα επικοινωνiας

Αναφορa ανεπιθyμητων συμβaντων

Υπενθυμίζεται ότι τα ανεπιθύμητα συμβάντα που συνδέονται με την χρήση των φαρμάκων μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:
- Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ: http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
 
 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

- Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς στο τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 155 62) Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-2040337
- Υποβολή μέσω ΦΑΞ στο τηλέφωνο 210-6549585
Εναλλακτικά, παρακαλείστε να αναφέρετε οποιαδήποτε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια που συνδέεται με την χρήση φαρμάκων της Pfizer Ελλάς Α.Ε. αμέσως στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2106785800 (απευθείας γραμμή σε εργάσιμες ώρες: 2106785908, 24-ωρη γραμμή: 210-6785808).  

Πληροφορίες γι α επικοινωνία Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης, Pfizer Eλλάς Α.Ε. στο τηλέφωνο: 210-6785800
 
PP-GEN-GRC-0026-MAR19