ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
 
Τα διαγράμματα απεικονίζουν μία εκτίμηση της ανταπόκρισης του ασθενούς στη θεραπεία με Αυξητική ορμόνη, η οποία βασίζεται σε δημοσιευμένα μοντέλα πρόβλεψης
H δυνατότητα εκτύπωσης όλων των αρχείων του συστήματος είναι για χρήση μόνο από τον ιατρό και δεν θα πρέπει να διανέμονται στους ασθενείς
 
 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ iGRO ΓΙ Α Κ ΛΙΝΙΚΕΣ 
 
 Επισκό π ηση & Στ όχοι 
Το iGRO™ είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από και για λογαριασμό της Pfizer Inc. στις Η.Π.Α. και προορίζεται για χρήση από ενδοκρινολογικές κλινικές (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων επαγγελματιών υγείας, κοινοπραξιών, νομικών οντοτήτων ή άλλων μορφών ιατρείων) ('Κλινικές') και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό τους ('Τελικοί Χρήστες') για την πρόβλεψη των εκβάσεων ανάπτυξης σε παιδιά που λαμβάνουν θεραπεία με αυξητική ορμόνη ('iGRO'). Η πρόβλεψη της ανάπτυξης επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας δημοσιευμένους αλγορίθμους που είναι ενσωματωμένοι στο εργαλείο. Σκοπός του εργαλείου είναι η βελτίωση της διαχείρισης ασθενών από την Κλινική, ενώ μπορεί επίσης να βοηθήσει την Κλινική στον εντοπισμό των ασθενών που εμφανίζουν υπέρμετρη ή μερική ανταπόκριση στη θεραπεία με αυξητική ορμόνη (GH) και των ασθενών με ζητήματα συμμόρφωσης.
 
Το εργαλείο iGRO αποτελείται από ένα πρόγραμμα λογισμικού και μια υποστηρικτική βάση δεδομένων. Θα διατεθεί σταδιακά προς χρήση σε Κλινικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία, στη Νορβηγία, στη Δανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Ελβετία, στην Αυστρία και στην Πορτογαλία, ενώ ενδέχεται να καταστεί διαθέσιμο και σε άλλες χώρες στο μέλλον.
 
Το iGRO ταξινομείται ως Ιατρική Συσκευή Κατηγορίας Ι στην Ε.Ε. και διαθέτει τη σήμανση CE, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. Η Pfizer Inc. είναι ο Κατασκευαστής του iGRO. Η Pfizer Healthcare Ireland είναι ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του iGRO στην Ε.Ε.
 
Ο όρος 'Pfizer' σε αυτούς τους Όρους Χρήσης αναφέρεται στον όμιλο εταιρειών Pfizer, συμπεριλαμβανομένης της Pfizer Inc., της Pfizer Consumer Healthcare και της Pfizer Healthcare Ireland.
 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
 

Υπενθυμίζεται ότι τα ανεπιθύμητα συμβάντα που συνδέονται με την χρήση των φαρμάκων μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:
 
- Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ: http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

 
- Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς στο τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 155 62) Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-2040337 
- Υποβολή μέσω ΦΑΞ στο τηλέφωνο 210-6549585 
 
Εναλλακτικά, παρακαλείστε να αναφέρετε οποιαδήποτε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια που συνδέεται με την χρήση φαρμάκων της Pfizer Ελλάς Α.Ε. αμέσως στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2106785800 (απευθείας γραμμή σε εργάσιμες ώρες: 2106785908, 24-ωρη γραμμή: 210-6785808).
 
 Πληροφορίες γι α επικοινωνία 
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης, Pfizer Eλλάς Α.Ε. στο τηλέφωνο: 210-6785800
 
 
 
ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iGRO ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΑΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ iGRO.
 
 
1 Τελικοί Χρήστες. Οι ενδοκρινολογικές κλινικές (συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων επαγγελματιών υγείας, κοινοπραξιών, νομικών οντοτήτων ή άλλων τύπων ιατρείων) που έχουν συμφωνήσει με την Pfizer να χρησιμοποιούν το iGRO, θα ενημερώνουν την Pfizer σχετικά με τα μέλη του προσωπικού τους που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν το iGRO με το λογαριασμό της Κλινικής.
 
2 Εγγραφή. Κάθε Τελικός Χρήστης θα καλείται να εγγραφεί, προκειμένου να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω πρόσκλησης που θα του αποστέλλεται με email από ή για λογαριασμό της Pfizer.
 
3 Λογαριασμοί Τελικών Χρηστών και έλεγχοι πρόσβασης. Το iGRO θα καταγράφει το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε Τελικού Χρήστη σε κάθε Κλινική, προκειμένου να τους δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο σύστημα iGRO ( Λογαριασμός Τελικού Χρήστη'). Κάθε Λογαριασμός Τελικού Χρήστη θα διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη και θα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Η Κλινική θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι τα αναγνωριστικά και οι κωδικοί πρόσβασης κάθε Τελικού Χρήστη θα παραμείνουν εμπιστευτικά και δεν θα γίνεται χρήση αυτών από άτομα που δεν έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση από την Κλινική. Η Κλινική είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τους Λογαριασμούς των Τελικών Χρηστών της. Εάν ένας Τελικός Χρήστης αποχωρήσει από την Κλινική, τότε η Κλινική θα είναι υπεύθυνη για τον αποκλεισμό της πρόσβασης του εν λόγω Τελικού Χρήστη στο iGRO. Η Pfizer διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οποιονδήποτε ή όλους τους Λογαριασμούς Τελικών Χρηστών και να αποσύρει το iGRO ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
 
4 Έλεγχος. Το iGRO διαθέτει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής ενεργειών, το οποίο καταγράφει λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος Λογαριασμός Τελικού Χρήστη έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, προβολή και ενημέρωση οποιουδήποτε αρχείου ασθενούς ή Τελικού Χρήστη.
 
5 Cookies. Το iGRO απαιτεί την τοποθέτηση cookies στη συσκευή(-ές) σας (για λεπτομέρειες βλέπε την Πολιτική Ιδιωτικότητας του iGRO στον σύνδεσμο κατωτέρω) και εσείς συμφωνείτε στην τοποθέτηση και χρήση αυτών. Θα σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση αλλαγής αυτών.
 
6 Πρόσβαση και ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το iGRO είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο, η χρήση του οποίο μπορεί να απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματης υπηρεσίας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλης μεθόδου πρόσβασης στο διαδίκτυο (Πάροχος Δικτύου). Η πρόσβαση στο iGRO μπορεί να μην είναι εφικτή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις που προέρχονται από τους Παρόχους Δικτύου σας. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η χρήση του διαδικτύου δεν είναι πάντα ασφαλής και οποιαδήποτε χρήση του διαδικτύου ή τυχόν μη ασφαλών δικτύων από την Κλινική ή τους Τελικούς Χρήστες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ασύρματων hotspots) γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της Κλινικής σας (για λεπτομέρειες βλέπε την Πολιτική Ιδιωτικότητας, αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για τα δεδομένα που τηρούνται στο iGRO).
 
7 Χρήση του iGRO. Κατά τη χρήση και πρόσβαση στο iGRO, συμφωνείτε να ενεργείτε κατά πάντα χρόνο σύμφωνα με το νόμο και επιβεβαιώνετε ότι δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει, παρεμποδίζει, διαταράσσει την πρόσβαση, διακόπτει ή θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του iGRO ή αποτρέπει άλλους χρήστες από τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.
 
8 Περιεχόμενο. Συμφωνείτε ότι η πρόσβαση και η χρήση του iGRO και του περιεχομένου του γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Pfizer και/ή οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν υλικό από το iGRO ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Η Pfizer θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι στο iGRO περιέχονται ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, αλλά δεν εγγυάται ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριών. Η Pfizer αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ούτε η Pfizer, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στην ανάπτυξη ή στη διάθεση του iGRO θα ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που περιέχονται στο iGRO ή ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, χρήσης ή αδυναμίας χρήσης του iGRO, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστεθέντος αυτών ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης των Εταιρειών με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή δαπάνης από τυχόν μετάδοση ιού ή άλλου επιβλαβούς στοιχείου στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, στο λογισμικό ή στα δεδομένα σας.
 
9 Διαδικτυακές τοποθεσίες και σύνδεσμοι τρίτων. Το iGRO ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες που ανήκουν σε τρίτους, τους οποίους η Pfizer δεν μπορεί να ελέγξει. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Η Pfizer δεν εγγυάται ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή δαπάνη ήθελε τυχόν προκληθεί από τις εν λόγω πληροφορίες. Η παραπομπή σε διαδικτυακή τοποθεσία τρίτου δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η Pfizer εγκρίνει ή συνιστά ανεπιφύλακτα την εν λόγω διαδικτυακή τοποθεσία.
 
10 Μη εμπιστευτικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν στέλνετε στην Pfizer μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τη διαδικτυακή της τοποθεσία μέσω email ή με άλλον τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια και προτάσεις, η Pfizer θα το θεωρεί και θα το μεταχειρίζεται ως μη εμπιστευτικό και δεν θα έχει καμία υποχρέωση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Pfizer είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία και το υλικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης προϊόντων, χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση, οικονομική ή άλλη, προς οποιοδήποτε πρόσωπο.
 
11 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια, η τεχνογνωσία και οι εμπιστευτικές πληροφορίες (είτε έχουν καταχωρηθεί είτε όχι), καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας και του εργαλείου iGRO, αποτελούν ιδιοκτησία της Pfizer και/ή των δικαιοπαρόχων της Pfizer. Τα περιεχόμενα του iGRO μπορούν να αντιγραφούν μόνο για μη εμπορική προσωπική χρήση και με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται άθικτες οι δηλώσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικότητας και, συνεπώς, δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με άλλον τρόπο. Με εξαίρεση των όσων επιτρέπονται ρητά, οι Κλινικές και οι Τελικοί χρήστες απαγορεύεται να αντιγράψουν, εκθέσουν, κατεβάσουν μέσω διαδικτύου, διανείμουν, τροποποιήσουν, αναπαραγάγουν, αναδημοσιεύσουν ή αναμεταδώσουν το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου που περιέχεται στο iGRO με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να πραγματοποιήσουν κάποια παράγωγη εργασία που βασίζεται σε αυτά τα υλικά, δίχως τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Pfizer (δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση η δημιουργία αντιγράφων των δεδομένων ασθενών από την Κλινική ή τον Τελικό χρήστη, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας). Επιπρόσθετα, οι επωνυμίες και τα λογότυπα Pfizer και iGRO είναι σήματα κατατεθέντα και η χρήση τους δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Pfizer. Η μη ενδεδειγμένη χρήση των εμπορικών σημάτων της Pfizer ή άλλου υλικού απαγορεύεται και μπορεί να αποτελεί παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, του νόμου περί εμπορικών σημάτων και/ή άλλων νόμων. Ας σημειωθεί ότι η Pfizer προστατεύει ενεργά και αποφασιστικά τα δικαιώματά της πνευματικής ιδιοκτησίας στο μέγιστο βαθμό που της επιτρέπεται από το νόμο.
 
12 Παραβιάσεις ασφάλειας. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε αμέσως την υπηρεσία υποστήριξης/βοήθειας του iGRO, σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης οποιουδήποτε από τους λογαριασμούς σας Τελικών Χρηστών ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας.
 
13 Σχέση με τους ασθενείς. Η σχέση ανάμεσα σε μια Κλινική ή έναν Τελικό Χρήστη και τους ασθενείς της Κλινικής ή του Τελικού Χρήστη είναι ένα απολύτως προσωπικό ζήτημα, μεταξύ της Κλινικής και των ασθενών. Η Κλινική δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, και θα φροντίζει οι Τελικοί της Χρήστες επίσης να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία δημιουργεί υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στην Pfizer έναντι οποιουδήποτε ασθενή ή άλλου προσώπου, με εξαίρεση των όσων ρητά επιτρέπονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.
 
14 Προστασία δεδομένων. Η Κλινική αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι βάσει της νομοθεσίας περί ιδιωτικού απορρήτου της Ε.Ε. και της Ελβετίας, η Κλινική θα είναι υπεύθυνη επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων ασθενών που υποβάλλονται και χρησιμοποιούνται στο iGRO, καθώς και του συνόλου των δεδομένων των Τελικών Χρηστών. Επιπλέον, η Pfizer Healthcare Ireland θα είναι από κοινού υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων Τελικών Χρηστών. Η Κλινική αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τόσο η ίδια όσο και κάθε ένας Τελικός της Χρήστης, για τη διασφάλιση της ενημέρωσης των ασθενών και των Τελικών Χρηστών για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα, για τη λήψη της απαραίτητης συγκατάθεσης από τους ασθενείς και τους Τελικούς Χρήστες, καθώς και για την υποβολή γνωστοποιήσεων και τη λήψη αδειών, όπου απαιτούνται, στις και από τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Κλινική αναγνωρίζει ότι τρίτα μέρη συμμετέχουν στη διαδικασία επεξεργασίας και φιλοξενίας των δεδομένων του iGRO καθώς και στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή ενδεχομένως στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τους Τελικούς Χρήστες του iGRO. Αυτά τα τρίτα μέρη, οι Κλινικές και οι Τελικοί Χρήστες δεν υποχρεούνται ούτε αναμένεται από αυτούς να κοινοποιήσουν οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο στην Pfizer. Η Pfizer Healthcare Ireland θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στο iGRO είναι ασφαλή και ότι παραμένουν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και/ή της Ελβετίας όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα εν λόγω τρίτα μέρη (βλ. την Πολιτική Ιδιωτικότητας του iGRO στον παρακάτω σύνδεσμο για λεπτομέρειες).
 
15 Εισαγωγή δεδομένων. Η Κλινική θα διασφαλίζει ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι Τελικοί της Χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν, να βλέπουν και να επικαιροποιούν τα δεδομένα των ασθενών, καθώς και να διαχειρίζονται τους ασθενείς της Κλινικής χρησιμοποιώντας το iGRO.
 
16 Ανάλυση δεδομένων. Η Κλινική αναγνωρίζει και συμφωνεί η Pfizer να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των δεδομένων που τηρούνται στο iGRO για να αξιολογήσει πώς χρησιμοποιείται το iGRO και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την απόδοσή του. Η Κλινική αναθέτει δια της παρούσης στον εξουσιοδοτημένο από την Pfizer πάροχο υπηρεσιών (τα στοιχεία του οποίου θα παρέχονται από την Pfizer κατόπιν σχετικού αιτήματος) το έργο της συγκέντρωσης των δεδομένων και της παροχής μόνο συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων στην Pfizer.
 
17 Συμβουλή. Το iGRO δεν αντικαθιστά την ιατρική κρίση, συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία για οποιαδήποτε ιατρική πάθηση ή πρόβλημα και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ή να χρησιμοποιείται με τέτοιον τρόπο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο Κατάλληλη Χρήση του iGRO, το οποίο είναι διαθέσιμο από τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος του εργαλείου, για μία περιγραφή του πώς τα μοντέλα του iGRO μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 
18 Συμβατότητα. Δεν δίνεται καμία εγγύηση ή δέσμευση σχετικά με τη συμβατότητα του iGRO με οποιονδήποτε υλικό εξοπλισμό ή εκδόσεις λογισμικού ή εφαρμογές. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις του iGRO και τη συμβατότητά τους με υλικό εξοπλισμό και λογισμικό, στους τεχνικούς Οδηγούς Χρήστη στην ενότητα υποστήριξης του iGRO.
 
19 Διάφορα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω Όρους Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα ακυρώνεται και θα διαγράφεται, χωρίς να επηρεάζεται η εκτελεστότητα των υπολοίπων όρων.
 
20 Δικαιώματα τρίτων. Εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στους παρόντες Όρους Χρήσης, ένα πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος αυτών, δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει ή να επωφεληθεί από οποιονδήποτε από τους εν λόγω Όρους
Χρήσης.
 
21 Τροποποιήσεις. Η Pfizer δύναται να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναρτώντας τη νέα έκδοση αυτών στο iGRO. Οι Τελικοί Χρήστες πρέπει να ελέγχουν τακτικά για τυχόν τροποποιήσεις. Εφόσον συνεχίζει να χρησιμοποιεί το iGRO μετά την ανάρτηση μιας νέας έκδοσης, ο Τελικός Χρήστης τεκμαίρεται ότι συμφωνεί με τους νέους Όρους Χρήσης.
 
22 Ελληνικό δίκαιο. Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του iGRO διέπονται από και ερμηνεύονται με βάση τη νομοθεσία της Ελλάδας. Τα δικαστήρια των Αθηνών διαθέτουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία επί των διενέξεων που προκύπτουν σε σχέση με το εργαλείο iGRO και/ή τους Όρους Χρήσης του.
 
 
Η PFIZER ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑ ΘΩΣ ΟΙ ΟΠΟ ΙΕΣ ΑΛ ΛΑΓ ΕΣ Θ Α ΤΙΘΕΝ ΤΑΙ Σ Ε ΙΣΧΥ ΑΜΕΣΩΣ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝ ΑΡΤ ΗΣ Η ΤΟΥ Σ.