ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ iGRO

Η Βελτιστοποίηση Αποκρίσεων Ατομικής Ανάπτυξης (Individual Growth Response Optimization, iGRO) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από και εκ μέρους της Pfizer Inc. για χρήση από ενδοκρινολογικές κλινικές (που ενδέχεται να είναι μεμονωμένοι ιατροί, συνεταιρισμοί, εταιρικοί φορείς ή άλλα είδη ιατρείων) (Κλινικές) και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό τους (Τελικοί Χρήστες) για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων ανάπτυξης σε παιδιά που λαμβάνουν θεραπεία με αυξητική ορμόνη.

Σύμφωνα με τους νόμους της ΕΕ και της Ελβετίας, κάθε Κλινική θα αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλων των δεδομένων Ασθενών που υποβάλλονται και χρησιμοποιούνται στο iGRO, καθώς και όλων των δεδομένων των Τελικών Χρηστών. Pfizer Healthcare Ireland, με έδρα στη διεύθυνση 9 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24 - D24NT20, Ιρλανδία, θα αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά στα δεδομένα των Τελικών Χρηστών.

Η Pfizer Inc. και άλλες σχετικές θυγατρικές της Pfizer θα αναφέρονται συλλήβδην σε αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικότητας ως «Pfizer».

Για να εκπληρώσουν οι Κλινικές και η Pfizer τις αντίστοιχες ευθύνες τους σύμφωνα με τους νόμους της πολιτικής ιδιωτικότητας της ΕΕ και της Ελβετίας, η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας ορίζει τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών που υποβάλλονται σε σχέση με τη χρήση του iGRO.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ iGRO ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ iGRO, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ/ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

 

(1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το iGRO ενδέχεται να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο τα εξής είδη δεδομένων, όπως αυτά υποβάλλονται από τις Κλινικές:

Δεδομένα Τελικών Χρηστών

Δεδομένα ασθενών

Διεύθυνση email

Αναγνωριστικό (ID) ασθενούς – αυτός είναι ο αριθμός παρακολούθησης από την κλινική

Κωδικός πρόσβασης

Αρχικά ασθενούς

Κλινική

Ημερομηνία γέννησης

Όνομα

Φύλο

Επώνυμο

Ηλικία κύησης (μόνο για ιδιοπαθή ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης [idiopathic growth hormone deficiency, IGHD])

 

Βάρος στη γέννα

 

Ύψη γονέων

 

Διάγνωση

 

Εφηβική κατάσταση και ηλικία έναρξης

 

Ύψος

 

Βάρος

 

Οστική ηλικία

 

Μέγιστη ποσότητα αυξητικής ορμόνης (προαιρετικό μόνο για την IGHD)

 

Ημερομηνία έναρξης θεραπείας

 

Δόση αυξητικής ορμόνης (GH)

 

Αριθμός ενέσεων που χορηγούνται ανά εβδομάδα

(2) COOKIES

Το εργαλείο iGRO χρησιμοποιεί δύο ειδών cookies. Το cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διαδικτυακό διακομιστή στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό σας δίσκο. Το αναγνωριστικό, στη συνέχεια, αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή, κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης πραγματοποιεί αίτημα σε σελίδα από τον διακομιστή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον διακομιστή να αναγνωρίσει και να παρακολουθήσει το πρόγραμμα περιήγησης.

Το iGRO αποθηκεύει μόνο ανώνυμα cookies τα οποία, επίσης, συνάδουν με τους κανόνες ιδιωτικότητας. Τα cookies δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με τα προσωπικά δεδομένα των Τελικών Χρηστών ή των Ασθενών.

Τα δύο είδη cookies που αποθηκεύονται από το iGRO είναι:

Τα δύο είδη cookies που αποθηκεύονται από το iGRO είναι:

1)  Cookie συνεδρίας
Με όνομα για παράδειγμα «SESSc81e2429a611c7853e44eba4be44e134» με τιμή όπως «Ur9rDZxy3v981Pa9a9xwzEvHfaSf7I_24ZKnCXNR36o», άρα πλήρως ανώνυμο και σύμφωνο με τους κανόνες ιδιωτικότητας. Τα cookies συνεδρίας θα διαγράφονται από τον υπολογιστή σας όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

2)  Ένα cookie που ονομάζεται «has_js» με τιμή «1» ή «0», το οποίο χρησιμοποιείται από το εργαλείο για την απομνημόνευση της πολιτικής του προγράμματος περιήγησης σχετικά με τη χρήση Javascript.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να μην επιτρέπετε την αποθήκευση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να τα απενεργοποιήσετε, επισκεφθείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org. Αν χρησιμοποιείτε smartphone, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας μέσω της εφαρμογής «Ρυθμίσεις» του smartphone ή/και της(των) εφαρμογής(ών) του(των) προγράμματος(άτων) περιήγησης. Υπάρχουν, επίσης, προϊόντα λογισμικού που μπορούν να χειριστούν τα cookies για εσάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ, ΑΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ COOKIES, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΣ.

 

(3) ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε Κλινική θα αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλων των δεδομένων Ασθενών που υποβάλλονται και χρησιμοποιούνται στο iGRO, καθώς και όλων των δεδομένων των Τελικών Χρηστών.

Η Pfizer Healthcare Ireland θα είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων των Τελικών Χρηστών για να προσφέρει τη δυνατότητα της επιδιωκόμενης χρήσης του iGRO στις Κλινικές. Η Pfizer Healthcare Ireland δεν απαιτεί και δεν αναμένει να λάβει τυχόν προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης ασθενών και δεν πρέπει να λαμβάνει κανενός είδους απόφαση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τυχόν προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης.

Η χρήση του εργαλείου iGRO από τον Τελικό Χρήστη βασίζεται στη συμβατική σχέση της Pfizer με την Κλινική και τον Τελικό Χρήστη (που διέπεται, μεταξύ άλλων, από τους Όρους Χρήσης iGRO). Μετά την εγγραφή του, τα δεδομένα Τελικού Χρήστη είναι απαραίτητα για την επιδιωκόμενη απόδοση του iGRO. Επιπλέον, βάσει των έννομων συμφερόντων μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωτικά και ανώνυμα δεδομένα για επιχειρηματικές αναλύσεις. Η Pfizer Healthcare Ireland ενδέχεται να χρησιμοποιήσει δεδομένα Κλινικών και Τελικών Χρηστών:

(α)  για την εγγραφή και τη διαχείριση λογαριασμών Κλινικής/Τελικού Χρήστη και την παροχή πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους Τελικούς Χρήστες,

(β)  για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της χρήσης των μη ταυτοποιημένων δεδομένων του iGRO,

(γ)  για την αποστολή ειδοποιήσεων σχετικά με διακοπές λειτουργίας ή ενημερώσεις της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων αναστολών λογαριασμών Τελικών Χρηστών και απόσυρσης του iGRO),

(δ)  για την απάντηση σε αιτήματα για υποστήριξη και

(ε)  για την καταγραφή λεπτομερειών σχετικά με το ποιος λογαριασμός Τελικού Χρήστη έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, την προβολή και την ενημέρωση τυχόν αρχείων ασθενών ή/και δεδομένων Τελικών Χρηστών.

Η Pfizer Healthcare Ireland δεν θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένων των ασθενών (μόνο στις μη ταυτοποιημένες πληροφορίες, όπως περιγράφεται παρακάτω) και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών θα εμπλέκονται μόνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την υποστήριξη του iGRO καθώς και για την παραγωγή και την παροχή των προαναφερθεισών πληροφοριών στον ΕΟΧ/Ελβετία και σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω. Η Pfizer Healthcare Ireland θα ενεργεί ως επεξεργαστής δεδομένων όλων των κρυπτογραφημένων δεδομένων Ασθενών. Δεν απαιτείται ούτε αναμένεται από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, τις Κλινικές και τους Τελικούς Χρήστες να μοιράζονται τυχόν προσωπικά δεδομένα Ασθενών με τη Pfizer.

Η Pfizer θα λαμβάνει μόνο τις εξής μη ταυτοποιημένες πληροφορίες:

  • τον αριθμό των Τελικών Χρηστών που χρησιμοποιούν το iGRO σε κάθε χώρα,
  • τον αριθμό των ασθενών με τους οποίους έχει χρησιμοποιηθεί το iGRO και

  • μετρήσεις για κάθε ένδειξη (δηλ. τον αριθμό των ασθενών που έχουν διαγνωστεί είτε με IGHD, TS και είναι μικροί για την ηλικία κύησης είτε στους οποίους έχει χρησιμοποιηθεί το iGRO).

Η Pfizer θα χρησιμοποιήσει τα συγκεντρωτικά στατιστικά των δεδομένων που τηρούνται στο iGRO με σκοπό να αξιολογήσει το πώς χρησιμοποιείται το iGRO και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την απόδοσή του.

Οι προαναφερθέντες πάροχοι υπηρεσιών θα καθιστούν μη ταυτοποιήσιμα τα δεδομένα και θα παρέχουν μόνο τις προαναφερθείσες μη ταυτοποιημένες πληροφορίες στη Pfizer.

Κάθε Κλινική, ως αποκλειστικός Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ασθενών, δηλώνει με το παρόν ότι:

(α)  όλες οι οδηγίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της, σχετικά με τη δραστηριοποίηση της Pfizer και των τρίτων παρόχων υπηρεσιών εκ μέρους της Κλινικής για τους σκοπούς του iGRO, είτε περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας είτε θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των λειτουργιών του iGRO από τον Τελικό Χρήστη,

(β)  είναι αποκλειστική της ευθύνη να ορίζει και να καταργεί Τελικούς Χρήστες (που θα θεωρείται ότι ενεργούν εκ μέρους της Κλινικής που τους όρισε) ως εξουσιοδοτημένους χρήστες με δυνατότητα πρόσβασης, ενημέρωσης και κατάργησης των προσωπικών δεδομένων ασθενών στο iGRO,

(γ)  έχει εγκρίνει τη χρήση τρίτων παρόχων, αφού έλαβε από τη Pfizer (μέσω αυτής της πολιτικής ιδιωτικότητας ή με άλλον τρόπο απευθύνοντας στη Pfizer τα σχετικά ερωτήματα) και αξιολόγησε τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τους νόμους προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την Κλινική,

(δ)  έχει πλήρη γνώση του τρόπου πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ασθενών μέσω των σχετικών λειτουργιών του iGRO και είναι αποκλειστική της ευθύνη να απαντά άμεσα σε τυχόν αιτήματα σχετικά με την Πολιτική Ιδιωτικότητας που τίθενται από ασθενείς, καθώς και να συμμορφώνεται με τα καθήκοντά της σχετικά με την ποιότητα προσωπικών δεδομένων και τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων και

(ε)  πρέπει να ενημερώνει τη Pfizer, εγγράφως, σε περίπτωση που αποφασίσει να διακόψει τη χρήση του iGRO, στην οποία περίπτωση στην οποία θα είναι αποκλειστική ευθύνη της Κλινικής να αφαιρέσει τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς από το iGRO.

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ PFIZER HEALTHCARE IRELAND ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ IGRO.

 

(4) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το iGRO και οι τρίτοι πάροχοι που αναφέρονται παρακάτω χρησιμοποιούν τεχνολογίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων τειχών προστασίας, για την προστασία των πληροφοριών και έχουν θέσει σε ισχύ διαδικασίες που στοχεύουν στην εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία, τη διατήρηση και την υποστήριξη αυτών των πληροφοριών.

Όλα τα δεδομένα Τελικών Χρηστών (εκτός των διευθύνσεων email) κρυπτογραφούνται με χρήση του Secure Sockets Layer (SSL), μόλις ο Τελικός Χρήστης τα πληκτρολογήσει στην εφαρμογή iGRO και κάνει κλικ στο «Αποθήκευση».

Όλα τα δεδομένα Ασθενών κρυπτογραφούνται με χρήση του Secure Sockets Layer (SSL), μόλις ο Τελικός Χρήστης τα πληκτρολογήσει στην εφαρμογή iGRO και κάνει κλικ στο «Αποθήκευση».

Επιπλέον των παρόχων υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω, μόνο η Κλινική (μέσω των Τελικών Χρηστών) θα έχει πρόσβαση στα ταυτοποιήσιμα δεδομένα των ασθενών. Το προσωπικό της Pfizer δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα ταυτοποίησης των ασθενών.

(5) ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Pfizer θα χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να παρέχει το εργαλείο και τις υπηρεσίες iGRO, συμπεριλαμβανομένης και της φιλοξενίας του iGRO (και των υποστηρικτικών βάσεων δεδομένων), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης και για να ενεργούν ως τεχνική υποστήριξη για τους Τελικούς Χρήστες του iGRO.

Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα καθιστούν μη ταυτοποιήσιμα τα δεδομένα που υποβάλλονται στο iGRO και θα παρέχουν τις προαναφερθείσες μη ταυτοποιημένες πληροφορίες στη Pfizer, όπως περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, η Pfizer έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα Τελικών Χρηστών και Ασθενών προστατεύονται κατάλληλα και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικότητας και κρατούνται εξ ολοκλήρου εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή/και της Ελβετίας.

(6) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι νόμοι και οι πρακτικές της Πολιτικής Ιδιωτικότητας συνεχώς εξελίσσονται και η Pfizer στοχεύει στην κάλυψη υψηλών προτύπων. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας, λοιπόν, υπόκεινται σε συνεχείς αναθεωρήσεις. Ενδέχεται, από καιρό σε καιρό, να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικότητας και συνιστάται να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα περιοδικά για να εξετάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Ενδέχεται, επίσης, να ενημερώνουμε τις Κλινικές ή/και τους Τελικούς Χρήστες για τις αλλαγές στην Πολιτική Iδιωτικότητας μέσω email.

(7) ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Στα σημεία όπου ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους ή υπηρεσίες που ανήκουν ή ελέγχονται από τρίτους, ούτε η Pfizer ούτε κανένας από τους παρόχους υπηρεσιών είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές αυτών των ιστοτόπων ή υπηρεσιών τρίτων. Η Κλινική ή/και οι Τελικοί Χρήστες της θα πρέπει να ελέγξουν ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές θα είναι αποδεκτές σε αυτούς πριν τη χρήση.

(8) ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αν θα θέλατε να υποβάλετε αίτημα ελέγχου, διόρθωσης, ενημέρωσης, καταστολής, περιορισμού ή διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς μέσω του iGRO ή αν θα θέλατε να υποβάλετε αίτημα για λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου τέτοιου είδους Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς μεταφοράς τους σε άλλη εταιρεία, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες εντός του iGRO ή να υποβάλετε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «Υποστήριξης» εντός του iGRO ή να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως καθορίζεται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο αίτημά σας, ενημερώστε μας για το ποια Προσωπικά Δεδομένα θα θέλατε να αλλάξετε, για το αν θα θέλατε να τα καταστείλετε από τη βάση δεδομένων μας ή διαφορετικά ενημερώστε μας τι περιορισμούς θα θέλατε να θέσετε στη χρήση τους από εμάς. Για τη δική σας προστασία, ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού εφαρμόσουμε το αίτημά σας. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας όσο το δυνατόν συντομότερα.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς τήρησης αρχείου ή/και για να ολοκληρώσουμε τυχόν συναλλαγές που ξεκινήσατε πριν αιτηθείτε κάποια αλλαγή ή διαγραφή.

Όλα τα αιτήματα για πρόσβαση πρέπει να απευθύνονται στην Κλινική ή να διαχειρίζονται από τους Τελικούς Χρήστες μέσω της σελίδας «Υποστήριξη» στο iGRO. Απαιτείται από τους Τελικούς Χρήστες να ενημερώνουν και να διορθώνουν τις πληροφορίες προφίλ τους χρησιμοποιώντας την ενότητα «Προφίλ» του εργαλείου iGRO.

Η Pfizer δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα Ασθενών. Είναι ευθύνη της Κλινικής και των Τελικών Χρηστών να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα των Ασθενών είναι ακριβή και ενημερωμένα. Ο Τελικός Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τυχόν δεδομένα Ασθενών που εισάγονται από τον ίδιο ή τους ασθενείς του/της στο iGRO, ανά πάσα στιγμή.

(9) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής  Ιδιωτικότητας είναι

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Healthcare Ireland, 9 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24 - D24NT20, Ιρλανδία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας ή αν θα θέλατε να ασκήσετε τυχόν προσωπικά σας δικαιώματα στείλτε μας επιστολή στην εξής διεύθυνση:

Pfizer Healthcare Ireland, 9 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24 - D24NT20, Ιρλανδία

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της χώρας ή της περιφέρειάς σας, αν υπάρχει. Για να βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας μαζί τους, επισκεφθείτε το DPO.Pfizer.com.

(10) ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Τελικός Χρήστης έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της δικαιοδοσίας του/της (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080), αν έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του/της.